Door Inge Oosting op 15 september 2014

Asielzoekers hebben recht op een veilig onderkomen

De voormalige gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen wordt een AZC (asielzoekerscentrum). Burgemeester Karel Loohuis heeft dit maandagmorgen bekend gemaakt. Waarschijnlijk nemen in november de eerste asielzoekers hun intrek in het nieuwe opvangcentrum.

Door brandhaarden als Eritrea en Syrië is het aantal asielzoekers toegenomen. In de zoektocht naar opvangplaatsen heeft Staatssecretaris Teeven (VVD) ook zijn oog laten vallen op leegstaande gevangenissen. Vorige week heeft hij burgemeester Loohuis laten weten dat ook De Grittenborgh in aanmerking komt voor huisvesting van asielzoekers.

Verantwoordelijkheid nemen

De fractie van de PvdA vindt het goed dat Hoogeveen haar verantwoordelijkheid neemt. We zien dagelijks op tv de gruwelijke beelden uit bijvoorbeeld Syrië. Als mensen op de vlucht slaan, hebben ze recht op een veilig onderkomen. De gevangenis wordt aangepast voor het verblijf van de asielzoekers. We hopen dat het karakter en de uitstraling van de gevangenis zoveel mogelijk verdwijnt. Dat verdienen deze mensen. Ze hebben niets misdaan, maar hebben uit angst voor de gruweldaden in hun land huis en haard achter zich gelaten. De daadwerkelijke opvang is een zaak van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), maar de gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om onderwijs en welzijn. Voor de PvdA zijn humaniteit en solidariteit kernwoorden voor onze samenleving. Dat geldt zeker ook voor mensen die vanwege politiek of geweld op de vlucht zijn geslagen. Kinderen verdienen daarbij extra aandacht en zorg.

Open communicatie

Asielzoekers mogen in afwachting van hun aanvraag niet werken. Kinderen, naar verwachting zo’n tien procent van het totale aantal, zijn wel leerplichtig en zullen in Hoogeveen basis- of voortgezet onderwijs volgen. Het COA probeert zoveel mogelijk plaatselijke werknemers en bedrijven te betrekken bij het AZC. Ook winkeliers en andere ondernemers kunnen baat hebben bij de nieuwe bewoners van Hoogeveen.  Natuurlijk leven er veel vragen over de komst van het AZC. Ook bij ons als fractie. Zowel de burgemeester als het COA hebben aangegeven veel belang te hechten aan een goede en open communicatie, dat onderstreept de PvdA-fractie van harte. Een goede communicatie gericht op heel Hoogeveen kan negatieve emoties als gevolg van onwetendheid en onduidelijkheid voorkomen. Ondanks de vragen die er leven, zijn we er van overtuigd dat de Hoogeveense samenleving klaar staat om deze mensen op te vangen.