Armoedebeleid

20 januari 2017

Bij de bespreking van het armoedebeleid hebben wij aandacht gevraagd voor stille armoede, die vooral voorkomt onder ouderen.

Het gaat om ruim 1000 huishoudens, waarvan 650 van ouderen. De gemeente kiest voor maatwerk in inkomensondersteuning. Maatwerk kan welkom en aanvullend zijn, maar geeft ook risico op willekeur. Ook maatwerk moet inzichtelijk zijn en volgens criteria worden uitgevoerd en toegepast om willekeur te voorkomen.

Normering verhogen

Daarom hebben wij een motie ingediend, samen met GroenLinks, D66 en SP, waarin we voorstellen de normering van de inkomensondersteuning voor minimaregelingen te verhogen van 110 naar 120%. De vraag was om inzichtelijk te maken wat dit kost en het op te nemen in de begroting 2018-2012.

Daar voor was bij de overige partijen geen draagvlak, zij vinden de huidige regeling prima. Wel is afgesproken dat de kosten van de verhoging van 110 naar 120% inzichtelijk worden gemaakt, evenals de kosten van maatwerk.

Kindpakket

Wij vinden inkomensondersteuning ook belangrijk voor welzijn en het gevoel van eigenwaarde. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat veel mensen gebruik moeten maken van een voedsel- en kledingbank.

Gemeenten hebben dit jaar opnieuw extra budget ontvangen voor het bestrijden van armoede. Wij vinden dat dit zich veel sneller moet vertalen in een verdere uitbreiding van het kindpakket. Zo heel veel extra geeft dit nog niet. Het kindpakket moet ook onderdeel worden van bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken.

Ouderenpakket

Het komende jaar zullen we ook pleiten voor een ouderenpakket. Waarom wel extra voorzieningen voor kinderen in minima gezinnen maar niet voor 65-plussers met een kleine portemonnee? Het is hoog tijd om hierin een stap extra te zetten.