Door Inge Oosting op 23 december 2016

Armoedebeleid: vooral ook aandacht voor ‘stille’ armoede

Van armoede kunnen we allerlei definities opsommen, we kunnen er allerlei theorieën over de oorzaak op loslaten, maar in normale taal betekent armoede simpelweg dat je niet genoeg geld hebt om enigszins fatsoenlijk te leven.

De gemeente kiest voor een integrale aanpak die er voor een groot gedeelte vanuit gaat dat twee omstandigheden, armoede en schuldhulpverlening, per definitie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Voor een deel is dat zo, maar zeker niet altijd. Hiermee wordt mede voorbij gegaan aan de groep mensen waar ‘stille’ armoede heerst.

Ondersteuning voor ouderen

Deze vorm van armoede komt met name voor onder ouderen. En juist aandacht voor deze groep missen wij in de voorliggende nota. Een grote groep mensen waaronder veel ouderen die de tering naar de nering moeten zetten. Als je het zelf of van dichtbij niet hebt meegemaakt weet je niet waar je het over hebt. Bijna lege koelkasten, al jaren dezelfde kleren dragen en op zaterdag niet even naar de Hoofdstraat kunnen gaan omdat je nog geen geld hebt om een kopje koffie of zakje patat te kopen. Dit brengt verdriet met zich mee en maakt dat mensen zich gaan isoleren. Alleen deelname aan activiteiten om het meedoen is ook niet de enige oplossing, want de eigenwaarde is ook in het geding. We vragen de wethouder om extra ondersteuning aan oudere te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘ouderenpakket’.

Maatwerk

In de integrale aanpak zit enerzijds de kracht als het gaat om preventie en toekomstgerichtheid, anderzijds kan het een valkuil zijn omdat dit meer maatwerk vraagt. Het voordeel van maatwerk is dat er gepaste hulp of ondersteuning voor de persoonlijke situatie kan worden geboden. Het nadeel is dat er risico op willekeur ontstaat. Al is geen situatie gelijk, maatwerk zal ook volgens vastgestelde criteria moeten worden toegepast.

Inkomensondersteuning

In Hoogeveen hebben we al jaren een goed pakket aan voorzieningen, volgens het College. We zeggen niet dat het niet goed is in Hoogeveen, maar we moeten het ook niet mooier maken dan het is. Wij denken dat het nog beter kan en ook moet. Enkele jaren geleden zijn we van de 120% naar de 110% normering van het bijstandsniveau gegaan. Een behoorlijke verschraling, minder inkomensondersteuning en veel gezinnen die buiten de boot vallen. Daarna zijn alleen het jeugd sport- en cultuurfonds, op initiatief van de PvdA, en onder dit college het kindpakket toegevoegd. Wat ons betreft kan een verdere uitbreiding van het kindpakket niet snel genoeg. Extra’s tot dusver zijn het gratis ID-bewijs, abonnement speelotheek en een zwembadkaart. Wij zijn er voorstander van om de normering voor de minimaregelingen weer te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Hiervoor dienen we samen met de SP een motie in.