Afval scheiden doen we samen

Door Ida Gerda Emmens op 15 juni 2017

De gemeente Hoogeveen heeft de afvaldoelstellingen niet gehaald. Het scheidingspercentage had nu 65 % moeten zijn, het is 63%. Over drie jaar moet het 75% zijn, oftewel maximaal 100 kilo restafval per persoon (dat is nu 214 kilo). Een leuke uitdaging.

Wij denken dat veel mensen in Hoogeveen hun afval willen scheiden, en dat de meeste mensen dat ook in meer of mindere mate doen. Het plan is om de inzameling van het restafval terug te brengen naar eens per vier weken. Dat leidt vast tot meer resultaat, maar wij denken dat dit alleen niet genoeg is om het gewenste resultaat te halen.

Helpende hand

Die 100 kilo restafval per persoon per jaar is niet bedacht voor de lol van de overheid. Het is vooral omdat we met ons allen las levende wezens dreigen te verstikken in ons eigen afval. De rotzooi die wie met z’n allen maken. En die we dus ook met z’n allen minder moeten maken en het liefst een beetje snel. Wij zien het als een gemeenschappelijke uitdaging van gemeente en inwoners. We vragen het College dan ook om naast de inwoners te gaan staan, en de helpende hand toe te steken waar inwoners die nodig hebben.

De helpende hand bestaat wat ons betreft vooral uit de extra inzet van de afvalcoach. Die gaat naar de mensen toe die de verpakkingen container niet willen hebben om te informeren waarom niet. Hij of zij gaat met mensen in gesprek die in korte tijd hun restafvalcontainer helemaal vol hebben, die luiers hebben en niet weten wat ze daar mee moeten, en meer van dat soort dingen. De afvalcoach kijkt naar reacties op facebook en andere social media en reageert waar nodig. Er komt een facebook pagina afvalcoach Hoogeveen en bijvoorbeeld een twitter spreekuur en een eigen herkenbaar mailadres. Veel mensen willen vast wel scheiden maar weten niet zo goed hoe, of ze lopen tegen praktische problemen aan.

Betere informatie

We stellen ook voor om de informatievoorziening uit te breiden. Er zijn nog veel misverstanden over het nut van voorscheiding, over wettelijke opdrachten, over de kosten van het verbranden van restafval in de opbrengsten van bijvoorbeeld plastics. Informeer inwoners hier over, maak het inzichtelijk en publiceer daarover bijvoorbeeld in de vorm van een meetlat of iets anders creatiefs en opvallends.

Daarnaast ligt er voor de gemeente een taak om niet allen de inwoners maar ook de bedrijven in Hoogeveen te motiveren tot het scheiden van afval. Er is een bedrijf in Hoogeveen dat zich hierin heeft gespecialiseerd, zoek de samenwerking waar mogelijk. Het mooiste is natuurlijk voorkomen dat er afval ontstaat. Enerzijds door inwoners te informeren over wat je zelf kunt doen om verpakkingen te verminderen. Anderzijds, en dat zal meer in de lobbysfeer zijn, bijvoorbeeld via de VNG, door bedrijven anders om te laten gaan met verpakkingen. Wat niet als verpakking bij de consument komt, wordt ook geen afval.

Creatief zijn

Wees creatief. Wees een voorloper. Wees eens innoverend. Er worden bijvoorbeeld grote stappen gezet in het recyclen van luiers. Er kunnen op hele korte termijn plastics van worden gemaakt, en biomassa voor groene stroom. We vragen het College met de neus vooraan te staan bij deze en andere ontwikkelingen, om dit soort bedrijven actief uit te nodigen om in Hoogeveen proeven te doen. En zo gauw het mogelijk is hier actief beleid voor te maken.

Toom ambitie. Zorg voor een positieve sfeer. Wees geen volger, maar loop voorop. Hoogeveen de schoonste gemeente van Drenthe. Of nee, laten we die bescheidenheid nu eens van ons afgooien: de schoonste van Nederland! Hoe mooi (schoon) zou dat zijn?

De PvdA verwacht een actieve rol van het college op weg naar 100 kilo restafval in 2020. Niet met een opgeheven vinger, maar naast en met de inwoners van Hoogeveen. We vragen hiertoe op korte termijn een actieplan te maken met concrete doelen op het gebied van communicatie en ondersteuning. Hoogeveen maken we samen!

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens