26 augustus 2014

Acties bewoners Willemskade en politiek leiden tot zebrapad

Bij de oversteek aan de Willemskade komt een zebrapad. Omwonenden vragen hier gezien de onoverzichtelijke situatie al geruime tijd om. De raadsfracties van PvdA en CDA hebben hier diverse keren aandacht voor gevraagd.

Enige tijd geleden is er voor de oversteek een zogenoemde bliksemschicht op de weg aangebracht, maar dit biedt geen soelaas. De situatie is hier niet merkbaar door verbeterd. Overstekende mensen voelen zich onveilig, en ook voor het overige verkeer is de situatie onoverzichtelijk.

PvdA en CDA zijn met de bewoners blij dat het College ook in ziet dat deze situatie niet langer voort moet duren, en er voor kiest om hier alsnog een zebrapad aan te leggen.