Door Ida Gerda Emmens op 5 februari 2014

Actieprogramma Recreatie en toerisme

Er ligt een ambitieus actieprogramma voor 2014. Daar zijn we blij mee.

In oktober hebben we bij de bespreking van de Beleidsnotitie Recreatie en toerisme aangegeven dat we van de gemeente Hoogeveen een initiatiefrijke, stimulerende en inspirerende rol verwacht. We hebben de gemeente opgeroepen de verbinder te zijn tussen de verschillende belanghebbenden. We lezen nu: de gemeente heeft hierin vooral een stimulerende en waar nodig een meer aanjagende rol. Dat is een hele grote stap in de goede richting. Omdat het actieprogramma weinig concrete resultaten benoemd, hebben we gevraagd om jaarlijks een overzicht te krijgen van wat er is gerealiseerd, en daarbij een overzicht van de plannen voor het jaar er op. Het College heeft dit toegezegd.

’t Hoekje

We zijn blij met de plannen voor ’t Hoekje in Hollandsche veld, ’t Hoekje Tip-Top. We hebben het college gvaraagd om creatief om te gaan met de middelen die er zijn, om er voor ’t Hoekje maximaal van te profiteren. Het plan voor de passantenhaven komt bij de Voorjaarsnota aan de orde. We willen dan wel graag een goed inzicht in de kosten en de mogelijkheden, en het liefst ook een indruk van de verwachte opbrengsten. De voorgestelde investering (110.000) euro is veel geld.

Aan de slag!

We wonen in een prachtige gemeente, met goede voorzieningen en enthousiaste mensen. We moeten met elkaar de schouders er onder zetten om dat ook te laten zien aan mensen die hier niet wonen, maar die hier graag komen. Aan de slag dus!

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens