5 juli 2013

Aanvalsplan werkgelegenheid

De provinciale Statenfractie van de PvdA heeft afgelopen week tijdens de algemene beschouwingen een oproep gedaan aan het College van Gedeputeerde Staten om in overleg met de gemeente Hoogeveen tot een aanvalsplan werkgelegenheid te komen voor onze gemeente. De werkloosheidscijfers zijn dermate alarmerend dat de PvdA tot dit initiatief is gekomen. Bijgaand de motie die samen met de VVD was opgesteld maar uiteindelijk niet in stemming is gebracht, omdat het College de oproep ter harte neemt en er tijdens de begrotingsbehandeling in november op terug komt. De Hoogeveense PvdA is blij met de provinciale steun!

motie Hoogeveen 3 juli 2013