Aangenaam anders: ontwikkeling stadscentrum

Door Wolter Dekker op 18 mei 2017

Dat is de titel van de actualisatie van de ontwikkelingsvisie van het stadscentrum. Wij zijn overtuigd van nut en noodzaak van een nieuwe visie gezien de vele veranderingen in de Retail wereld.

We zijn als raad op verschillende momenten bijgepraat over de veranderingen en over wat er allemaal speelt. Dat maakt dat niet alles nu als een complete verrassing komt. De stichting centrummanagement noemt de voorliggende visie een vertrekpunt. Zo beschouwen wij het voorstel ook. Onze waardering geldt niet alleen de ambtelijke organisatie maar zeker ook de ondernemers. Zij geven Hoogeveen smoel en verdienen onze steun. Dit kan beginnen door zoveel mogelijk te kopen in het eigen centrum in plaats van online de bestellingen te doen. Toch kunnen we de ogen niet sluiten voor de veranderende wereld. Een reden voor de nieuwe visie.

De Hoofdstraat

De Hoofdstraat moet niet single blijven zo begrijpen wij. Dat wil zeggen, de Hoofdstraat moet een relatie aangaan met parken, woningen en nog meer. Best modern een relatie met meerderen, we willen en krijgen dus een modern winkelcentrum. Dit vinden we een goede zaak. We zijn blij dat er wat gedaan wordt aan de gevels en de reclame-uitingen. Minder schreeuwerig en meer eenheid. Wij staan hier van harte achter. De gevelverbeteringssubsidie is een mooi instrument. We hebben meer oude en mooie panden dan we ons realiseren zo zei laatst iemand van de Historische kring: ‘als we maar naar boven kijken’.

Hoe zorgen we dat de parkeerterreinen verblijfsgebieden worden? Er staat iets over verbindingen met de pleinen. Wij willen er een suggestie aan toevoegen: in buitenland zijn op diverse plaatsen beweegtuinen en – pleinen. Een soort hufterproof -achtige fitnestoestellen. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid van het centrum en we promoten gezond bewegen en leven.

Toegankelijkheid

Fietsen in de Hoofdstraat: moet blijven kunnen. Maar fietsers moeten niet echt veel snelheid kunnen maken. Wij doen een beroep op de toegankelijkheid te letten. Het moet niet zo zijn dat mensen in een scootmobiel straks alleen maar zigzaggend door de Hoofdstraat kunnen. Dit geldt ook voor de blinden en slechtzienden. Ook graag aandacht voor toegankelijkheid bij de bruggen over de Cascade.

We vinden het jammer dat het van Echtenplein niet opnieuw ontwikkeld kan worden. Dit had een groot verschil voor dit stukje Hoogeveen kunnen betekenen.

We zijn blij met de hoofdlijnen van deze actualisatie.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker