4 mei 2016

Bijdrage jaarrekening 2015

Vorige week is de jaarrekening 2015 van Hoogeveen in de gemeenteraad behandeld. Een positief resultaat van 4,7 miljoen mede door een enorm overschot op de Wmo. Het door gemeenten uitvoeren van taken die eerst bij andere overheden lagen, decentralisatie dus, begint langzamerhand steeds meer vorm en inhoud te krijgen, met alle ups en downs die daar bij horen.

Waar hebben we geld over en waar hebben we geld tekort in de WMO? Dit vraagt onze aandacht de komende tijd. Met 810 kinderen die opgroeien in bijstandsgezinnen in Hoogeveen moet er een voldoende sociaal en ruimhartig minimabeleid zijn. Ook hebben we bij de jaarrekening onder meer aandacht gevraagd voor cultuur, duurzaamheid en de in aantocht zijnde Omgevingswet.

Lees hier onze volledige bijdrage: Bijdrage jaarrekening 2015 PvdA Hoogeveen