27 oktober 2015, restaurant Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork | restaurant Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork

Thema-bijeenkomst langer zelfstandig wonen

Hier staan het langer zelfstandig wonen en het toegankelijker maken van Drenthe voor ouderen en mensen met een beperking centraal. Daarvoor spreken we met Marnix Norder (voorzitter van het door het kabinet ingestelde ‘Aanjaagteam langer zelfstandig wonen’) en Gerrit Hidding (zelf rolstoelgebonden, heeft dit jaar een nota hierover geschreven voor de gemeente Emmen).