17 februari 2014 | De Pompe, Wilhelminaplein 10

Start Ombudsteam PvdA Hoogeveen

Tweede Kamerlid en fervent pleitbezorger van de Ombudstelefoon Lutz Jacobi geeft het startsein voor de Hoogeveense Ombudstelefoon.