26 november 2013, Brede school De ZuiderBreedte, Boekenberghstraat 12, Hoogeveen-Zuid | Brede school De ZuiderBreedte, Boekenberghstraat 12, Hoogeveen-Zuid

Ledenvergadering PvdA Hoogeveen

De leden vergaderen vanavond onder andere over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, en stellen het verkiezingsprogramma vast.

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling werkplan 2014

3. Vaststellen begroting 2014

4. Vaststellen verkiezingsprogramma 2014- 2017 ‘Omdat het om mensen gaat’

5. Vaststellen kandidatenlijst fractie 2014- 2017

6. Rondvraag en sluiting