10 mei 2017, om 20:00, Het Karspelhuis, Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen | Het Karspelhuis, Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen

Bijeenkomst over toegankelijkheid Drenthe

Programma:

Welkom door dagvoorzitter Jacob Bruintjes en uitleg over de opzet van de bijeenkomst.

De rol van het College voor de Rechten van de Mens
Inleiding door Dick Houtzager, lid van het college.
Aansluitend discussie.

De Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe vertelt kort over de intentie om Drenthe de meest toegankelijke provincie te maken.
Korte presentatie van enkele acties en activiteiten, die de afgelopen tijd in Drentse gemeenten hebben plaats gevonden ter verbetering van de toegankelijkheid.

Een lange pauze, waarin de aanwezigen met elkaar kunnen spreken over al ondernomen en nog te ondernemen activiteiten en acties.

Visie MEE op ‘hoe mensen met beperkingen zelf betrekken bij het vorm geven van hun eigen leefwereld’
Inleiding door Mirjam Sterk, directeur van MEE NL.
Aansluitend discussie.

Is een vorm van samenwerking binnen Drenthe tussen de lokale, representatieve groepen van mensen met een beperking gewenst en mogelijk?

Conclusies en slotwoord door Jacob Bruintjes