1 mei 2013, De Weidehoek, Wijster | De Weidehoek, Wijster

1 mei viering

Uitnodiging 1 mei bijeenkomst 2013

Wij nodigen u van harte uit voor de viering van 1 mei. Dit doen we in Dorpshuis De Weidehoek in Wijster, vanaf 19.30 uur. De avond zal in het teken staan van (internationale) solidariteit.

Gasten deze avond zijn Rudy Rabbinge en Bernard Hanskamp.

De bijdrage van Rudy zal gaan  over internationale solidariteit met als kern dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking honger lijdt, dan wel ondervoed is, terwijl een ander eveneens aanzienlijk deel van de wereldbevolking te kampen heeft met obesitas. Voorts dat er wel degelijk behoefte bestaat aan ontwikkelingshulp en dat het beleid van de huidige minister daaraan geen bijdrage levert.

Bernard is auteur van het boek Bewogen Ruimte. Dit biedt een originele inkijk in de Drentse wereld tussen SDAP en Nieuw Links. In 1946 werd de PvdA opgericht. Deze toen nieuwe partij had meteen veel invloed in raden en staten van Drenthe. Op veel plaatsen zat de PvdA in het dagelijks bestuur. Juist binnen Drenthe was die partij altijd de grootste: Drenthe als afwijkende (zand)provincie. Tijdens de periode van enige tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog voltrok zich tegelijk ook het Wonder van Drenthe. Wat is eigenlijk het Wonder van Drenthe? En welke rol speelde juist de PvdA hierbij?

 

We begroeten jullie graag op 1 mei!

Met vriendelijke groet,

Eric Rougoor en Albert Huizing, namens het Gewestelijk Bestuur van Drenthe