1 mei 2015, om 23:00, De Weidehoek, Wijster | De Weidehoek, Wijster

1 mei viering gewest Drenthe

Programma 1 mei viering 2015 PvdA Drenthe

Vijftig tinten rood: naar een nieuwe toekomst voor de sociaal democratie

Locatie: Dorpshuis “de Weidehoek”, Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster
Gespeksleider: Ard van der Tuuk

Tijd

Activiteit

19.30 – 20.00.

20.00 – 20.45

Debat Jacob Bruintjes versus Stan van Eck

Stellingen:

  • Drenthe loopt bij Provinciale verkiezingen in de pas met landelijke electorale trends. Slechts één Statenzetel wordt lokaal bepaald.

  • Het inzetten van het overgrote deel van het verkiezingsbudget tijdens de laatste vier weken is geldverspilling.

  • In plaats hiervan moet het bestuur de middelen en energie inzetten op breed gedragen permanente campagne vanuit sociaaldemocratische thema’s in combinatie met vernieuwende campagnevormen.

20.45 – 21.15

Pauze

21.15 – 22.00

Debat René Cuperus versus Agnes Wolbert

Stellingen:

  • de PvdA moet zich voor de verkiezingen verbinden aan een links coalitieakkoord.

  • Het linkse coalitieakkoord moet een opmaat zijn tot een brede linkse fusie partij, waarbij politiek bedreven wordt op de flanken

  • De huidige versnippering van het politieke landschap noopt tot hervormingen van ons democratisch systeem (rol eerste kamer, G1000, bestuur door loting)

22.00 – 23:00

Uitloop, derde helft, nabeschouwingen, hapje, drankje.

De koffie, thee en hapjes zijn gratis, overige consumpties voor eigen rekening.