Inge Oosting

Fractievoorzitter
AWBZ, Zorg op maat, Meedoen en talentontwikkeling, Krachtige wijken en dorpen

Kunstgrasvelden dorpen in zicht

door Inge Oosting op 14 juni 2017

In februari 2016 hebben de PvdA en Gemeentebelangen aandacht gevraagd over de slechte toestand van de trainingsvelden van de voetbalverenigingen in Elim, Hollandscheveld en Pesse. Aanleiding hiervoor was opnieuw een noodkreet vanuit de verenigingen dat er niet continu getraind kon worden en dat zelfs wedstrijden moesten worden afgelast door wateroverlast en als gevolg hiervan de

lees verder »

Hoogeveen en De Tamboer: Poppodium

door Inge Oosting op 12 juni 2017

De vraag is of we gaan we voor het behoud van de Tamboer, ja of nee. Al vanaf 2010 is er steeds iets aan de hand als het gaat om de bedrijfsvoering van theater de Tamboer. Jaren geleden greep de gemeente in omdat er sprake was van groot achterstallig onderhoud aan het gebouw en exploitatieproblemen.

lees verder »

Volwaardige ziekenhuiszorg in Bethesda

door Inge Oosting op 26 maart 2017

Het draait ons allen maar om één ding en dat is volwaardige ziekenhuiszorg in Bethesda. De brief,  in de raadsvergadering van afgelopen donderdag onderwerp van debat, is een oproep aan Treant. Op 13 februari kwamen zorgen, wantrouwen en boosheid tot ontlading in een stampvolle Tamboer. Emoties die de PvdA fractie met de inwoners van Hoogeveen deelt. Inwoners

lees verder »

Op weg naar koopzondag in Hoogeveen

door Inge Oosting op 2 februari 2017

Wat ons betreft breekt er een nieuw tijdperk aan in Hoogeveen. De PvdA fractie steunde vorig jaar al unaniem het raadsvoorstel voor de verruiming van de koopzondag, nu zijn we mede indiener. Wat betreft de verruiming is er voor ons geen tussenweg, de een wel de ander niet. Verruiming voor iedereen geeft hiermee evenveel kansen

lees verder »

Armoedebeleid: vooral ook aandacht voor ‘stille’ armoede

door Inge Oosting op 23 december 2016

Van armoede kunnen we allerlei definities opsommen, we kunnen er allerlei theorieën over de oorzaak op loslaten, maar in normale taal betekent armoede simpelweg dat je niet genoeg geld hebt om enigszins fatsoenlijk te leven. De gemeente kiest voor een integrale aanpak die er voor een groot gedeelte vanuit gaat dat twee omstandigheden, armoede en

lees verder »

Mr. Cramerweg niet van tafel

door Inge Oosting op 22 november 2016

We stellen donderdag in de gemeenteraad voor om het doortrekken van de mr. Cramerweg in ieder geval te handhaven bij een nieuwe grondexploitatie, ook als er de komende jaren maar een deel van Riegmeer wordt ontsloten. Daarnaast moet het college in gesprek met Hollandscheveld over de mogelijke alternatieven voor het doortrekken van de weg. In 2002

lees verder »

Keuzes op basis van inhoud

door Inge Oosting op 13 november 2016

Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur heeft de gemeenteraad anders dan voorheen nu alleen de financiële wijziging behandeld. In plaats van in het voorjaar de Voorjaarsnota en in het najaar de begroting, stellen we voortaan de begroting direct in het voorjaar vast. Hiermee is de Voorjaarsnota vervallen. In de begrotingsbehandeling eerder dit jaar hebben we uitdrukkelijk onze

lees verder »

PvdA wil weten of het college nog uit één mond spreekt

door Inge Oosting op 13 oktober 2016

Wij zijn verbaasd dat op Radio Drenthe te horen was dat één van de wethouders afstand neemt van het collegeakkoord met betrekking tot de zondagopenstelling in Hoogeveen. We willen hierover opheldering van het college en zijn benieuwd of het college nog steeds uit één mond spreekt of dat een van de wethouders wat betreft de zondagopenstelling een afwijkend

lees verder »

Oppositiepartijen willen uniek onderwijsconcept in Wolfsbos

door Inge Oosting op 28 juni 2016

PvdA, D66, GroenLinks en VVD dienen op de begrotingsvergadering van aanstaande donderdag een motie in die moet gaan zorgen voor geclusterde nieuwbouw van de scholen in Wolfsbos. Een uniek concept waarin speciaal en regulier onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar samenkomen, wordt niet door het college opgepakt. Dit ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit verschillende

lees verder »

Keuze varianten scholen Wolfsbos in beeld gebracht

door Inge Oosting op 7 april 2016

De motie die de oppositiepartijen gezamenlijk hadden voorbereid, is met algemene stemmen aangenomen. In deze motie vragen we het college drie varianten te onderzoeken voor de scholen van Wolfsbos. Dit is het resultaat van een lange vergadering, en een lange schorsing, waarin partijen met elkaar hebben overlegd en tot een voor ieder aanvaardbaar resultaat zijn

lees verder »