Een zorgzame samenleving

De PvdA wenst een samenleving waarin we voor elkaar zorgen; niet alleen de overheid is hiervoor verantwoordelijk, die taak past ons allemaal. Van onderlinge solidariteit wordt de samenleving als geheel sterker.

Nieuwsberichten over Een zorgzame samenleving

Armoedebeleid

20 januari 2017

Bij de bespreking van het armoedebeleid hebben wij aandacht gevraagd voor stille armoede, die vooral voorkomt onder ouderen. Het gaat om ruim 1000 huishoudens, waarvan 650 van ouderen. De gemeente kiest voor maatwerk in inkomensondersteuning. Maatwerk kan welkom en aanvullend zijn, maar geeft ook risico op willekeur. Ook maatwerk moet inzichtelijk zijn en volgens criteria

lees verder »

PvdA-motie toegankelijkheid raadsbreed aangenomen

door Stan van Eck op 8 september 2016

Mede geïnspireerd door het werkbezoek van PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk is de fractie actief aan de slag gegaan met het onderwerp toegankelijkheid. Dat resulteerde onder meer in een raadsbreed ondersteunde motie. De Tweede Kamer heeft eind januari 2016 besloten het VN-verdrag van Rechten van Mensen met een Beperking te ratificeren. Dat was vrij laat, maar

lees verder »

PvdA maakt zich sterk voor ‘blijverslening’

door Stan van Eck op 9 november 2015

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen. De financiering om de woningaanpassingen die daarvoor nodig zijn te kunnen realiseren, is vaak een probleem. De PvdA roept het college van B&W op een zogenaamde ‘blijverslening’ te introduceren in Hoogeveen. Waar de bekende starterslening helpt om een eerste koopwoning te betrekken, helpt de blijverslening om in

lees verder »

Achter de muur

door Stan van Eck op 24 maart 2015

Hoogeveen is gewend aan de asielzoekers en de asielzoekers zijn gewend aan Hoogeveen. Die conclusie kan getrokken worden na een werkbezoek van de gemeenteraad aan het nieuwe AZC. Namens de PvdA waren Ida Gerda Emmens en Stan van Eck aanwezig. De enorme betonnen muur is het eerste dat nog steeds opvalt als je het AZC

lees verder »

Hoogeveen kan trots zijn op zorginitiatieven

door Ida Gerda Emmens op 15 maart 2015

Een delegatie van de Hoogeveense PvdA bezocht afgelopen vrijdag samen met PvdA lijsttrekker Ard van der Tuuk twee bijzondere projecten. Het Herstelhotel in Hoogeveen en de Dorpscoöperatie in Hollandscheveld werden beide met een bezoek vereerd. Beide projecten kenmerken zich door zeer gedreven initiatiefnemers en de PvdA’ers waren dan ook erg onder de indruk. Het Herstelhotel

lees verder »

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

door Stan van Eck op 8 januari 2015

Ik heb de vrijheid om te zeggen en schrijven wat ik denk. Ik heb de vrijheid om op Twitter mijn ongenoegen te uiten over het uitblijven van een passende reactie van het Hoogeveense college van Burgemeester en Wethouders op de verschrikkelijke aanslag in Parijs. Een aanslag op de fundamenten van onze zwaar bevochten democratie. Zware

lees verder »

Bijdrage begroting: keuzes maken

door Inge Oosting op 10 november 2014

In onze begrotingsbijdrage op 6 november hebben we op een aantal zaken de nadruk gelegd: de  zorg coöperatie Hollandscheveld, en breder het sociale domein, het uitblijvende afvalplan, de overbodige passantenhaven, Wolfsbos, aandacht voor ouderen, SWW en opbouwwerk.

lees verder »

Nieuwe WMO: kansen en risico’s

door Inge Oosting op 29 oktober 2014

De nieuwe wetgeving voor de WMO gaat per 2015 in. We alles graag goed geregeld hebben en we willen iedereen binnen boord houden. Door de nog steeds bestaande, vooral financiële maar ook deels beleidsmatige onduidelijkheden, wordt het er niet gemakkelijker op. Er zijn kansen, omdat door de concentratie van deze taken bij de lokale overheid het aanbod

lees verder »

Actie zebrapad

door Ida Gerda Emmens op 14 maart 2014

De PvdA heeft een begin gemaakt met een zebrapad bij de oversteek over de Willemskade ter hoogte van de bibliotheek. Verschillende keren is hier al aandacht voor gevraagd, maar een zebrapad op deze plek zou vooral zorgen voor schijnveiligheid. Veel van de mensen die hier oversteken, zijn het daar niet mee eens. Tijdens het schilderen

lees verder »

Rode Taart naar werkgroep Maluku Hoogeveen

4 maart 2014

De Hoogeveense PvdA heeft een rode taart uitgereikt aan de werkgroep Maluku in Hoogeveen, die activiteiten organiseert voor de huidige en voormalige Molukse bewoners in en uit Hoogeveen. De leden van de werkgroep zijn al jaren actief binnen de Molukse gemeenschap in Hoogeveen, maar sinds het 50-jarig bestaan van de Molukse woonwijk in Hoogeveen in

lees verder »