Een Plan van de Arbeid

Alle betrokken partijen bij de lokale arbeidsmarkt moeten samen een plan smeden dat is gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen, verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het scheppen van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen. Aanpak van de jeugdwerkloosheid krijgt hierin zeer hoge prioriteit.

Nieuwsberichten over Een Plan van de Arbeid

“Pak kansen, investeer in jonge mensen en onderwijs”

6 februari 2015

“Zorg dat je opleidingen kunt blijven stapelen”, drukte PvdA wethouder Bouke Arends minister Jet Bussemaker van onderwijs op het hart. Hij deed zijn oproep afgelopen maandag tijdens een goed bezochte PvdA bijeenkomst met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, leerlingen en ouders. “Ik ben hier zelf product van de praktijk dat je van de ene naar de andere

lees verder »

“Innovatiesubsidies blijven te vaak hangen bij grote bedrijven”

1 februari 2015

“Zorg dat de innovatiesubsidies ook bij het midden- en kleinbedrijf terecht komen”, is de grote wens van Derk Jan Weeke, bedrijfsleider van de Machine Fabriek Emmen. Hij deed die oproep tijdens het werkbezoek dat de PvdA op 28 januari in Emmen aflegde.

lees verder »

PvdA wil werkgelegenheid waterschap Reest & Wieden behouden voor Drenthe

door Mark Tuit op 20 januari 2015

De PvdA wil de werkgelegenheid, die op dit moment behoort bij het hoofdkantoor van het waterschap ‘Reest & Wieden’ in Meppel, behouden voor de provincie Drenthe. PvdA-lijsttrekker Mark Tuit: ‘Het behouden van de Drentse werkgelegenheid in Meppel is een van onze speerpunten met het oog op de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s. Onze provincie, we

lees verder »

PvdA stelt vragen over aanpak (jeugd)werkloosheid en wil heldere cijfers

door Stan van Eck op 29 oktober 2014

Het terugdringen van de werkloosheid ziet de PvdA Hoogeveen als één van de belangrijkste opdrachten voor de gezamenlijke politiek. Daarom heeft de PvdA in de raadsvergadering van 23 oktober mondelinge vragen aan het college gesteld. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de PvdA-er Lodewijk Asscher, had kort daarvoor een dringende oproep gedaan aan gemeenten

lees verder »