Een activerende armoede-aanpak

Opgroeien in armoede is onacceptabel. Een fatsoenlijk inkomen zorgt in elk huishouden voor zelfstandigheid en kansen. Kwetsbare mensen willen wij helpen bij een actieve aanpak van hun (financiële) problemen.

Nieuwsberichten over Een activerende armoede-aanpak

Armoedebeleid

20 januari 2017

Bij de bespreking van het armoedebeleid hebben wij aandacht gevraagd voor stille armoede, die vooral voorkomt onder ouderen. Het gaat om ruim 1000 huishoudens, waarvan 650 van ouderen. De gemeente kiest voor maatwerk in inkomensondersteuning. Maatwerk kan welkom en aanvullend zijn, maar geeft ook risico op willekeur. Ook maatwerk moet inzichtelijk zijn en volgens criteria

lees verder »

Armoedebeleid: vooral ook aandacht voor ‘stille’ armoede

door Inge Oosting op 23 december 2016

Van armoede kunnen we allerlei definities opsommen, we kunnen er allerlei theorieën over de oorzaak op loslaten, maar in normale taal betekent armoede simpelweg dat je niet genoeg geld hebt om enigszins fatsoenlijk te leven. De gemeente kiest voor een integrale aanpak die er voor een groot gedeelte vanuit gaat dat twee omstandigheden, armoede en

lees verder »