Buurtgerichte hulp en zorg

De Partij van de Arbeid wil dat hulpverleners en zorgmedewerkers – zowel professionals als vrijwilligers – zichtbaar en werkzaam zijn in wijk en dorp. Dat bevordert dat mensen lang zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonen en tevens de onderlinge solidariteit. Welzijnsbevordering voorkomt daarbij dat onnodig zorg moet worden verleend.

Nieuwsberichten over Buurtgerichte hulp en zorg

Bijdrage begroting: keuzes maken

door Inge Oosting op 10 november 2014

In onze begrotingsbijdrage op 6 november hebben we op een aantal zaken de nadruk gelegd: de  zorg coöperatie Hollandscheveld, en breder het sociale domein, het uitblijvende afvalplan, de overbodige passantenhaven, Wolfsbos, aandacht voor ouderen, SWW en opbouwwerk.

lees verder »