Zonne-energie: waar wel en waar niet?

door Ida Gerda Emmens op 11 november 2017

De gemeente Hoogeveen wil duidelijkheid geven over de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Daarom is er een afweginsgskader zonne-energie gemaakt, dat we op 9 november in de raad hebben besproken. Energie en energiebesparing leeft. We weten allemaal dat we toe moeten naar andere vormen van energie, maar over hoe dat dan moet zijn we

lees verder »

Brede samenwerking Publiek Vervoer

door Ida Gerda Emmens op 11 november 2017

In de raadsvergadering van 9 november bespraken we het voorstel on de gemeente Hoogeveen deel te laten nemen aan een gemeenschappelijke regeling voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Het gaat om een lichte organisatievorm met alleen overheveling van uitvoeringstaken, niet van bestuurlijke bevoegdheden. Wij vinden het goed om waar mogelijk de krachten te bundelen. Zo kan

lees verder »

Inge Oosting beoogd lijsttrekker voor de Hoogeveense PvdA

8 november 2017

Het bestuur van PvdA Hoogeveen heeft deze week de ontwerp kandidatenlijst vastgesteld voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Beoogd lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Inge Oosting uit Elim. De PvdA fractie heeft onder leiding van Inge Oosting in de afgelopen raadsperiode constructief oppositie gevoerd. Oosting: “Ik heb mij van harte kandidaat gesteld voor een volgende

lees verder »

Budgetten sociaal domein, kunstgrasvelden dorpen en scholenhuisvesting

door Inge Oosting op 21 oktober 2017

In de raadsvergadering van 19 oktober werd voor de tweede keer alleen de financiele begrotingswijziging behandeld, in lijn met de nieuwe begrotingsstructuur. Dat betekent dus dat het over geld gaat, en niet over de inhoud. Dat een groot een risico zijn. Wij hebben in onze bijdragen drie onderwerpen uitgelicht: budgetten sociaal domein, kunstgrasvelden voor de dorpen en  scholenhuisvesting. Budgetten sociaal domein

lees verder »

PvdA en SPD: samenwerken over grenzen heen

16 oktober 2017

PvdA Hoogeveen en De Wolden hebben vorige week een afvaardiging van de SPD en de Eems Dollard Regio ontvangen. PvdA en SPD willen inzetten op een verdere versterking van de provinciale Duitsland agenda. Die is gericht op meer grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Zowel de gemeenten Hoogeveen als De Wolden

lees verder »

Regenbooggemeente moet zichtbaar zijn in beleid

door Wolter Dekker op 9 oktober 2017

Woensdag 11 oktober is het Coming Out Day, de dag dat er aandacht is voor het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Helaas is het ook in 2017 nog steeds niet vanzelfsprekend dat dit geaccepteerd wordt en is er nog steeds extra aandacht voor

lees verder »

Onthulling kleurrijke kast in kader Regenboogweek

door Wolter Dekker op 7 oktober 2017

Op zaterdag 7 oktober. is de Regenboogweek van start gegaan. In deze week wordt in Regenboogprovincie Drenthe extra aandacht gevraagd voor LHBTers. In Hoogeveen opende burgemeester Loohuis de Regenboogweek door de onthulling van een bijzondere en kleurrijke boekenkast. Kunstenaar Geert Oldenbeuving had deze ontworpen. De inwoners van Hoogeveen hebben deze mee kleur gegeven. De kast

lees verder »

Vragen over woningbouw Sterrenpark Krakeel

door Ida Gerda Emmens op 29 september 2017

De bewoners van Krakeel zijn niet blij met geplande woningbouw in het Sterrenpark. Plannen van tien jaar geleden zijn weer uit de kast gehaald en lijken nu te worden uitgevoerd. Hiermee dreigen de leefbaarheid van het park en de activiteiten rond het pierenbadje in het gedrang te komen. De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

lees verder »

Afval laat je niet slingeren

door Stan van Eck op 18 september 2017

Onder het motto ‘Afval laat je niet slingeren’ vraagt PvdA Hoogeveen aandacht voor het probleem van zwerfafval. Dit doen we door zaterdag 30 september zwerfafval te verzamelen en tentoon te stellen in het centrum van Hoogeveen. In Nederland belandt jaarlijks vijftig miljoen kilo afval op straat of in het groen. Het gaat daarbij onder meer

lees verder »

Beerend de Weerd (1938-2017)

door Hendrikus Loof op 30 augustus 2017

Beerend de Weerd is 24 augustus jl. overleden. Hij was ruim 50 jaar lid van de PvdA en heeft veel voor onze partij en onze Hoogeveense afdeling betekend. Ik leerde hem kennen omstreeks 2003 toen ik zelf net in de raad zat en Beerend als ‘eerste opvolger’ fractievergaderingen begon bij te wonen. Later is Beerend

lees verder »