PvdA-motie toegankelijkheid raadsbreed aangenomen

door Stan van Eck op 8 september 2016

Mede geïnspireerd door het werkbezoek van PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk is de fractie actief aan de slag gegaan met het onderwerp toegankelijkheid. Dat resulteerde onder meer in een raadsbreed ondersteunde motie. De Tweede Kamer heeft eind januari 2016 besloten het VN-verdrag van Rechten van Mensen met een Beperking te ratificeren. Dat was vrij laat, maar

lees verder »

Programmabegroting: onderwijs, sport, toegankelijkheid en meer

2 juli 2016

Afgelopen donderdag werd de programmabegroting besproken in de Hoogeveense gemeenteraad. Een nieuwe manier van werken, de onderwerpen worden er niet anders van. De scholen in Wolfsbos hebben de gemoederen flink bezig gehouden. Het resultaat is een motie van PvdA, VVD, D66en GroenLinks, voor betere huisvesting van de scholen met als gevolg beter onderwijs voor de

lees verder »

Oppositiepartijen willen uniek onderwijsconcept in Wolfsbos

door Inge Oosting op 28 juni 2016

PvdA, D66, GroenLinks en VVD dienen op de begrotingsvergadering van aanstaande donderdag een motie in die moet gaan zorgen voor geclusterde nieuwbouw van de scholen in Wolfsbos. Een uniek concept waarin speciaal en regulier onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar samenkomen, wordt niet door het college opgepakt. Dit ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit verschillende

lees verder »

PvdA en CU maken zich sterk voor Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid

door Stan van Eck op 28 juni 2016

PvdA en ChristenUnie dienen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in om te komen tot een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid. De agenda is een instrument om in Hoogeveen te komen tot een samenleving die toegankelijk is voor alle mensen, met of zonder beperking, en waarin iedereen een volwaardige plek wordt geboden. De motie van de partijen is

lees verder »

Lagere tarieven voor begraven

door Theo Jonker op 27 juni 2016

In de begrotingsvergadering aanstaande donderdag in de gemeenteraad van Hoogeveen, wordt in een motie gevraagd om de tarieven voor begraven te verlagen. De motie wordt ingediend door een meerderheid van de raad: CDA, Gemeentebelangen, SP, PvdA, VVD en ChristenUnie. Het afgelopen jaar hebben de Hoogeveense politici veel klachten gekregen over begraven in Hoogeveen. Naast klachten

lees verder »

PvdA Drenthe draagt kandidaten Tweede Kamer voor

23 juni 2016

Alle gewesten van de PvdA kunnen drie namen van kandidaat-Kamerleden doorgeven aan de kandidaatstellingscommissie voor de Kamerverkiezingen. Deze kandidaten krijgen dan zeker een gesprek met deze commissie. Eén van de kandidaten is ‘onze’ Stan.

lees verder »

PvdA maakt zich sterk voor optimaal toegankelijk Hoogeveen

24 mei 2016

PvdA Hoogeveen en De Wolden hebben maandag PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk in Elim en Hoogeveen ontvangen voor een werkbezoek. Van Dijk heeft zich het afgelopen jaar met groot succes ingezet voor mensen met een beperking. Zijn voorstel toegankelijkheid wettelijk als norm vast te leggen, behaalde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

lees verder »

Vragen over huishoudelijke hulp

24 mei 2016

Afgelopen woensdag is door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van conflicten tussen overheden en burgers, een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wmo 2015. Ten eerste is besloten dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Ten tweede is besloten dat aanspraken op huishoudelijke hulp

lees verder »

Bijdrage jaarrekening 2015

4 mei 2016

Vorige week is de jaarrekening 2015 van Hoogeveen in de gemeenteraad behandeld. Een positief resultaat van 4,7 miljoen mede door een enorm overschot op de Wmo. Het door gemeenten uitvoeren van taken die eerst bij andere overheden lagen, decentralisatie dus, begint langzamerhand steeds meer vorm en inhoud te krijgen, met alle ups en downs die

lees verder »

Vervolg vragen Centrumruit

door Ida Gerda Emmens op 4 mei 2016

Op 29 maart hebben we samen met het CDA schriftelijk de vraag ingediend om een evaluatie van de Centrumruit. Het College heeft daarop geantwoord dat er  in 2017 een evaluatie zal plaats vinden als onderdeel van de actualisatie van de Mobiliteitsvisie. We krijgen regelmatig opmerkingen en reacties op de Centrumruit, en hebben daar in ons

lees verder »